Dodatne informacije i upiti:

Organizator


Festival organizira:
Umjetnička organizacija Hathor

---------------------------------------------

Tajana Vukelić Peić

Umjetnički ravnatelj
Fraterščica 27
10000 Zagreb
Tel.:+38598727016
tajanavukelic@harfacroatia.com