Seminari, pojedinačni satovi, predavanja i radionice:

Isabelle Perrin, predavanje

15.11. 2018. u 11.00 sati
Seminarska dvorana, Nacionionalna i sveučilišna knižnica, mezanin
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4


Tema: Francuska muzika za harfu i francuska tehnika sviranja harfe
Ulaz uz najavu na mail:tajanavukelic@harfacroatia.com
Za prisustvovanje predavanju potrebno je uplatiti kotizaciju od 75kn (10 eura) do 09. 11. 2018. na:
Zagrebacka banka - BIC/Swift Code: ZABA HR 2X,
Primatelj: UMJETNICKA ORGANIZACIJA HATHOR, IBAN: HR0423600001102030393

Chantal Mathieu, seminar

19.11. 2018.
Seminarska dvorana, Nacionionalna i sveučilišna knižnica, mezanin
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4


privatne lekcije: 45'/80 eura ( zatvorene za javnost)
( broj mjesta je ograničen)
Za ne natjecatelje je 15.11.2018. moguće organizirati privatne lekcije 60'/50 eura-45'/40eura-30'/30eura
prijave na mail festivala /tajanavukelic@harfacroatia.com-->