Seminari, pojedinačni satovi, predavanja i radionice:

Predavanje Nadav Konieczny

Muzeja Mimara, Dvorana multimedijalnog centra, Rooseveltov trg 5, subota 23.04. 14.00 sati.


Tema: Harfa u Izraelu i reguliranje i održavanje harfe

Kateřina Englichová, seminar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske Bratske Zajednice 4 , 25.04.


Participacija: individualni sat 45 minuta,

U 14 sati Zajednička skupna radionica za osnovnu školu harfe

Ieuan Jones,seminar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske Bratske Zajednice 4 , 26.04.


Participacija: individualni sat 45 minuta,

Baltazar Juarez,seminar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske Bratske Zajednice 4 , 27.04.
Participacija: individualni sat 45 minuta,
u 14 sati Zajednička skupna radionica za osnovnu školu harfe

Chantal Mathieu,seminar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske Bratske Zajednice 4 , 28.04. ,
Participacija: individualni sat 45 minuta,

u 14 sati Zajednička skupna radionica za osnovnu školu harfe