Seminari, pojedinačni satovi, predavanja i radionice:

Isabelle Perrin, predavanje

15.11. 2018. u 11.00 sati
Seminarska dvorana, Nacionionalna i sveučilišna knižnica, mezanin
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4


Tema: Francuska muzika za harfu i francuska tehnika sviranja harfe

Chantal Mathieu, seminar

19.11. 2018.
Seminarska dvorana, Nacionionalna i sveučilišna knižnica, mezanin
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4


-->