Sa zadovoljstvom najavljujem Četvrti Međunarodni Zagrebački Harfistički Festival koji će se održati u Zagrebu od 23.-28. travnja, 2016.godine.
Festival organizira Umjetnička organizacija Hathor.

Tajana Vukelić Peić, umjetnički ravnatelj

Prostori održavanja festivala