Sa zadovoljstvom najavljujem Peti Međunarodni Zagrebački Harfistički Festival koji će se održati u Zagrebu od 21.-26. studenoga, 2017.godine.
Festival organizira Umjetnička organizacija Hathor.

Tajana Vukelić Peić, umjetnički ravnatelj

Prostori održavanja festivala